Salon Zdrowia - Sklep Medyczno-Ortopedyczny

Szczepionka na Covid – jakie szczepionki są dostępne w Polsce?

szczepionka
Szczepionka – jak działa? I co to takiego?
31 marca 2021
covid
COVID – mity na temat szczepionek.
2 kwietnia 2021

Szczepionka na Covid rodzaje i różnice.

1.Szczepionki genetyczne, mRNA:

Pfizer i Moderna.

Co to jest mRNA? To matryca, której komórki używają do wytwarzania białek. Ten rodzaj szczepionek wykorzystuje niewielką część mRNA do wywołania odpowiedzi immunologicznej, a mRNA zawiera kod białka wirusa i trafiając do organizmu, zaczyna produkować białko. Układ odpornościowy uaktywnia odpowiedź immunologiczną bez wywołania choroby. Kwas rybonukleinowy (RNA) jest wykorzystywany jako matryca do produkowania białek wirusowych, które mają wywołać reakcję produkcji przeciwciał. mRNA nie wnika do jądra komórkowego, gdzie zlokalizowane jest DNA, więc nie ma obawy przed możliwością wpływania na genom. Cząsteczka RNA po stworzeniu białka zostaje unicestwiona, a układ odpornościowy zacznie wytwarzać przeciwciała, które będą nas chronić.

2.Szczepionka wektorowa: Astra Zeneca

wykorzystywane są fragmenty innych wirusów do wywołania odpowiedzi immunologicznej przeciw konkretnemu wirusowi – w przypadku koronawirusa używa się martwych komórek adenowirusa pochodzącego od szympansów. Ten rodzaj szczepionki opiera się na wektorach, którą jest martwa cząsteczka adenowirusa wywołująca przeziębienie u szympansów, aby wywołać odpowiedź immunologiczną.

https://salonzdrowia.com.pl/?v=9b7d173b068d

3.Charakterystyka szczepionek na COVID

Comirnaty®=Pfizer/BioNTech

Szczepionka mRNA przeciw COVID-19 (ze zmodyfikowanymi nukleozydami)

1 dawka, czyli 0,3 ml zawiera 30 mikrogramów szczepionki mRNA przeciw COVID-19 zawartej w nanocząsteczkach lipidowych co umożliwia przenikanie niereplikującegp RNA do komórek gospodarza. Szczepionka wywołuje odpowiedź immunoloiczną, która polega na wytowrzenieu przeciwciał oraz odpowiedzi komórkowej na antygen białka S.

Wiek szczepionych: >16 lat

Sposób podania: domięśniowo, jw.

II dawka: po upływie 3 tygodni od pierwszej

Ochrona: Tak jak w przypadku każdej innej szczepionki, szczepionka Comirnaty może nie chronić wszystkich osób, które ją otrzymały. Częściowa ochrona 12 dni po I dawce. Szczepionka może nie zapewniać pełnej ochrony przed upływem minimum 7 dni od otrzymania II dawki.

Skuteczność: 95 %

Moderna

Jedna dawka (0,5 ml) zawiera 100 mikrogramów informacyjnego RNA w nanocząsteczkach lipidowych SM-102), kodujący białko szczytowe. Ulegające ekspresji, związane z błoną białko kolca wirusa (mRNA koduje białko kolca wirusa SARS-CoV-2) jest rozpoznawane przez komórki układu odpornościowego jako obcy antygen i wywoływana jest odpowiedź zarówno ze strony limfocytów T oraz B i wytwarzane są przeciwciała neutralizujące, które będą stanowić ochronę przed COVID-19.

II dawka: po upływie 28 dni od podania I dawki

Wiek zaszczepionych: >18 roku życia

Sposób podania: domięśniowo, jw

Ochrona: może nie zapewniać pełnej ochrony przed upływem co najmniej 14 dni od otrzymania II dawki szczepionki. Częściowa ochrona 14 dni po I dawce.

Skuteczność: 94 %

AstraZeneca®

Vaccine AstraZeneca jest szczepionką monowalentną, która składa się z pojedynczego, rekombinowanego, pozbawionego możliwości replikacji szympansiego wektora adenowirusowego (ChAdOx1) kodującego glikoproteinę S wirusa SARS-CoV-2. Adenowirus szympansi z sekwencją kodującą glikoproteinę S wirusa SARS-CoV-2 (ChAdOx1-S) wytworzony w genetycznie zmodyfikowanych, ludzkich embrionalnych komórkach nerki z wykorzystaniem technologii rekombinacji DNA. Po podaniu szczepionki dochodzi do miejscowej syntezy tejże glikoproteiny S wirusa, wytwarzania przeciwciał i stymulacji komórkowej odpowiedzi immunologicznej aż do wytworzenia komórek pamięci. Jedna dawka= 0,5 ml.

II dawka: w okresie od 4 do 12 tygodni po pierwszym wstrzyknięciu

Wiek szczepionych: >18 lat

Sposób podania: przeznaczona jest wyłącznie do stosowania we wstrzyknięciach domięśniowych, preferowanym miejscem podania jest mięsień naramienny górnej części ramienia. Nie wstrzykiwać szczepionki donaczyniowo, podskórnie lub śródskórnie.

Ochrona: pojawia się po około 3 tygodniach od pierwszego podania, osoby zaszczepione mogą nie być w pełni chronione do 15 dni po podaniu drugiej dawki.

Skuteczność: zależy od grupy, ogólnie 60 %

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *